Tabel Shio Togel 2018

Tabel data shio 2018 ini berlaku dari tanggal 16 Februari 2018 s/d. 04 Februari 2019.

SHIO 1 : ANJING
01 13 25 37 49 61 73 85 97

SHIO 2 : AYAM
02 14 26 38 50 62 74 86 98

SHIO 3 : MONYET
03 15 27 39 51 63 75 87 99

SHIO 4 : KAMBING
04 16 28 40 52 64 76 88 00

SHIO 5 : KUDA
05 17 29 41 53 65 77 89

SHIO 6 : ULAR
06 18 30 42 54 66 78 90

SHIO 7 : NAGA
07 19 31 43 55 67 79 91

SHIO 8 : KELINCI
08 20 32 44 56 68 80 92

SHIO 9 : HARIMAU
09 21 33 45 57 69 81 93

SHIO 10 : KERBAU
10 22 34 46 58 70 82 94

SHIO 11 : TIKUS
11 23 35 47 59 71 83 95

SHIO 12 : BABI
12 24 36 48 60 72 84 96

JALUR SHIO DAN JUMLAH

JALUR SHIO JUMLAH
JALUR 1 01 04 07 10 0 1 4 7
JALUR 2 02 05 08 11 2 5 8
JALUR 3 03 06 09 12 3 6 9